Dostawca serwisu

Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o.
ul. Krakowska 32
35-111 Rzeszów

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000083063
Numer identyfikacji podatkowej: 813-30-81-378
Wysokość kapitału zakładowego: 12 126 000, 00 PLN